ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CKP W KACZKACH ŚREDNICH
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności
Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.zsrkaczki.edu.pl
Data publikacji i aktualizacji
Data publikacji strony internetowej: 01.09.2019 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.09.2019 r.
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny oraz skorzystano z narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/). Z oceny wynika, że strona internetowa www.zsrkaczki.edu.pl spełnia wymagania w 91 punktach na 100 możliwych
Link do wyników przeprowadzonej oceny zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej: http://checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/?uuid=c128c41a-02bb-4fcc-8412-727d2457ef8b
 Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Dane kontaktowe:
  • Adres mail: .
  • Telefon: 63 289 84 10.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich  www.rpo.gov.pl
Dostępność architektoniczna:
Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego zlokalizowany jest w Kaczkach Średnich 62, 62-700 Turek. Zespół składa się z 7 budynków. Wjazd wózkiem dostępny jest tylko do jednego budynku warsztatów szkolnych. W żadnym budynku nie ma windy.
 
Platforma: brak we wszystkich budynkach.
Pochylnia: dostępna jest tylko w jednym budynku warsztatów szkolnych.
Pętla indukcyjna: brak we wszystkich budynkach.
 
Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
 
Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 
Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
 
Do wszystkich budynków można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 
Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 
Brak możliwości korzystania z tłumacza języka migowego.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Zespól Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-03-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jacek Glapa
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-03-31 21:06:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-03-31 21:10:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-03-31 21:11:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
382 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »