ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CKP W KACZKACH ŚREDNICH
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowegoDrukuj informację Zamówienie publiczne: Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego

Szczegóły informacji

Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Status: archiwalne

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Zamawiający: Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich

Termin składania ofert / wniosków: 2023-12-06 12:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2023-12-06 12:15:00

Treść:

Zapytanie ofertowe
 
Na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 130.000 netto, Dyrektor Zespołu Szkól Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich zwraca się z prośba o przedłożenie oferty cenowej na „Zakup i dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego”
 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.
 2. Termin związania ofertą 30 dni.
 3. Opis sposobu przygotowania oferty:
 1. Wykonawca powinien przygotować ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania zał. Nr 2. Wykonawca może złożyć ofertę na własnym formularzu zawierającym  co najmniej informacje zawarte w zapytaniu. Wykonawca może złożyć kilka ofert.
 2. Ofertę zaopatrzona w podpisy , pieczątki i datę sporządzenia należy dostarczyć do ZSR CKP w Kaczkach Średnich w terminie do dnia 06.12.2023 roku do godziny 12.00. Oferty należy składać na adres mailowy sekretariat@zsrkaczki.edu.pl
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. W ofercie należy podać cenę netto, cenę brutto oraz uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem w/w zamówienia.
 5. W toku badania ofert  Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień treści złożonych ofert.
 6. Dodatkowych informacji udziela Wojciech Targowski Tel. 063 284 8918
 1. Po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Wykonawca zostanie poinformowany o terminie podpisania umowy.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony