ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CKP W KACZKACH ŚREDNICH
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Modernizacja istniejącego stadionu lekkoatletycznego w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach ŚrednichDrukuj informację Zamówienie publiczne: Modernizacja istniejącego stadionu lekkoatletycznego w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich

Szczegóły informacji

Modernizacja istniejącego stadionu lekkoatletycznego w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich

Finansowanie: Budżet

Nr UZP: 2022/BZP 00402682/01

Termin składania ofert / wniosków: 2022-11-07 09:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2022-11-07 09:30:00

Miejsce złożenia oferty: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6ec06f66-08c8-11ed-8000-d680d39e541a

Ogłoszono dnia: 2022-10-21 przez

Treść:

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Składanie ofert następuje za pośrednictwem e-zamówienia dostępnego pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl
 
Link do postępowania:
Identyfikator postępowania:
ocds-148610-6ec06f66-08c8-11ed-8000-d680d39e541a
 
Zamówienie obejmuje następujący zakres robót:
I. Branża budowlana:
1) roboty rozbiórkowe i demontaże,
2) renowacja istniejących trybun żelbetowych,
3) budowa nowych nawierzchni sportowych wg PT,
4) ogrodzenia systemowe,
5) terenowe urządzenia sportowe,
6) obsługa geodezyjna,
7) dostawa wyposażenia i sprzętu sportowego.
II. Branża elektryczna
III. Branża sanitarna:
1) odwodnienie bieżni stadionu,
2) nawodnienie bieżni stadionu.
5. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa:
a) niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia (dalej: „SWZ”), w tym opis przedmiotu zamówienia, w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego
b) projekt budowlany z czerwca 2019 roku - załącznik nr 11 do SWZ
c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) - załącznik nr 12 do SWZ,
d) przedmiar robót – załącznik nr 9 do SWZ
Ogłoszenie nr z dnia
Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
e) kosztorys ofertowy złożony przez Wykonawcę – załącznik nr 10 do SWZ,
f) projektowane postanowienia umowy (projekt umowy) - załącznik nr 7. do SWZ

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony